เลขคู่นี้ส่งผลให้ท่านที่ใช้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีบริวารเป็นทรัพย์ มักได้รับอภิสิทธิ์จากผู้อื่นเสมอ ท่านใดขาดความเป็นผู้นำ เลขคู่นี้ช่วยเพิ่มความเป็นผู้นำในตัวท่านได้ และเลขคู่นี้ยังเหมาะกับการทำธุรกิจอย่างยิ่ง แถมยังส่งผลให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นที่เกรงใจ เป็นที่รักต่อเพื่อนฝูง และบริวาร