อย่าท้อเมื่อเจออุปสรรค
เพราะอุปสรรคคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ไม่มีคนประสบความสำเร็จคนไหน
ที่ไม่เคยเจอ…อุปสรรค!!