ทุกครั้งที่มีใครทำร้ายคุณ
ทำให้คุณเจ็บ โกรธ เสียใจ หรือร้องไห้ปางตาย
ไม่ต่างอะไรกับใครสักคนกำลังตีกลอง
แล้วคุณลุกขึ้นเต้นตามจังหวะ
คุณยิ่งเต้น คุณยิ่งทุกข์
คนตีกลองยิ่งเมามันที่ทำร้ายคุณได้

ถ้าคุณไม่เต้นตามจังหวะที่เขากำหนด
เดี๋ยวเขาเหนื่อย ก็หยุดตีไปเอง

แค่คุณไม่เต้นตาม
ใครก็ทำร้ายคุณไม่ได้
อย่าช่วยให้ใครทำร้ายเราสำเร็จ!!