การเป็นคนมีน้ำใจคอยช่วยเหลือผู้อื่น
ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะตอบแทนเรา
ด้วยการทำดีกลับมา

ต้องตัดสินใจ
เลือกว่าจะเป็นคนประเภทไหน
ในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม

แค่เลือกว่าจะยอมรับหรือหันหลัง
และไม่ต้องสนใจ
คนที่ทำให้หัวใจของเรามีความกังวล

ท้ายที่สุดแล้วเลือกที่จะทำชีวิตของตัวเองให้เป็นตำนาน มีคนมากมายที่รอให้เราช่วยเหลืออยู่ สู้ สู้ และเดินหน้าต่อไปด้วยกันค่ะ