ชีวิตเป็นของเรา
อย่ายอมให้ใครมาทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุข