อย่าใช้ข้ออ้างในการแก้ปัญหา
แม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้
แต่เราเลือกที่จะเป็นได้

เราไม่ผิดถ้าไม่ได้เกิดมารวย
แต่ความผิดเราล้วน ๆ ถ้าเราตายแบบไม่รวย

ทุกอย่างอยู่ที่เราเลือกใช้ชีวิต
เราจะก้าวไปข้างหน้าได้หรือไม่
ไม่ได้อยู่ที่ใครเลย ตัวเรา 100%