เราทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
หากวันนี้ล้มลงอย่าเพิ่งท้อถอย
ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่พร้อมกับเบอร์มือถือใหม่