หลายครั้งที่เราต้องยอมที่จะแลก
แต่สำหรับการร้อยเรียงตัวเลขในเบอร์มือถือ
เราสามารถเลือกที่จะมีชีวิตที่ดี
ทั้งเรื่องการงาน การเงิน สุขภาพ และความรัก
ได้ครบหมดทุกสิ่งเลยเจ้าค่ะ