ทำทุกวันให้เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต >>> ไม่มีอะไรติดค้างไม่มีอะไรบกพร่องขาดหาย….ถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่เสียใจที่มีอะไรอีกมากมายที่คุณยังไม่ได้ทำเจ้าค่ะ !!!