ตัวเลขส่งผลกับชีวิตเราทุกคนจริง
โดยเฉพาะตัวเลขเบอร์มือถือที่เราพกติดตัว
มีพลังส่งผลเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรมได้
เบอร์มือถือดีชีวิตรุ่ง เบอร์มือถือแย่ชีวิตร่วง

เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต
เรื่องจริงที่ต้องลองกับตัวเองค่ะ