วันนี้เราเต็มที่แค่ไหนกับสิ่งที่มี
บางสิ่งไม่ต้องเปลี่ยนแค่เต็มที่กับมัน
ผลลัพธ์ที่ได้ก็ดีที่สุดแล้ว

แต่สำหรับเบอร์มือถือ
ถ้าเช็กแล้วว่าเป็นเบอร์ที่ไม่ดี
ไม่ได้มีพลังส่งผลที่ดีกับชีวิต
ควรจะรีบเปลี่ยนให้เร็วที่สุด
เพราะเบอร์มือถือมีพลังส่งผลกับชีวิตผู้ใช้
อยากมีชีวิตที่ดี ใช้เบอร์มือถือที่ดีกันค่ะ