ฝนที่ตกเมื่อวาน
ไม่สามารถทำให้ผ้าในวันนี้เปียกได้
เช่นเดียวกับความล้มเหลวเมื่อวาน
เราก็ไม่ควรนำมาทำลายเวลาดี ๆ ในวันนี้