ชีวิตไม่มีทางตัน
ถ้าเราไม่ยอมแพ้

ชีวิตไม่มีทางหมดหนทาง
ถ้าเรามีเบอร์มือถือที่ดี
ที่มีพลังช่วยส่งเสริม ผลักดัน
และนำพาเราผ่านพ้นทุกปัญหาไปอย่างง่ายดาย
ไปสู่ความสำเร็จเกินกว่าที่คาดคิด