ปัญหาที่ไม่มีทางออก
บางทีแค่เปลี่ยนมุมมอง
เราจะเจอทางออกที่มากมาย
วันนี้เราเปลี่ยนมุมที่มองแล้วหรือยัง?