ถ้าไม่กล้า ก็ไม่ได้เริ่ม
ถ้าไม่เริ่มลงมือทำ
ความสำเร็จหมดโอกาสเกิดค่ะ
เพราะทุกความสำเร็จ
อยู่ที่เราลงมือทำ