ทุกการผ่าน
ทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
คุณไก่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน
มีพลังผ่านทุกเรื่องอย่างง่ายดายนะคะ