วันนี้เรามุ่งมั่นทำสิ่งที่ดี
เพื่ออนาคตของเรา
เต็มที่กันหรือยัง

ถ้า…ยัง
รีบทำกันเลยนะคะ
พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
อยู่ที่การกระทำของเราในวันนี้