การล้มลงไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าเราพ่ายแพ้
แต่การที่เราไม่ลุกขึ้นต่างหาก
ที่แสดงว่าเรายอมแพ้แล้ว

คุณไก่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน
ลุกขึ้นก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวัง
ขอให้การล้มครั้งนี้เป็นประสบการณ์
ที่เราได้เรียนรู้ เพื่อจะไม่ล้มอีกนะเจ้าคะ