อย่าใช้ชีวิตที่มีจนหลงลืมคนใกล้ตัว
หลายครั้งที่เราใส่ใจคนอื่น เอาใจคนอื่นจนลืมสนใจ ใส่ใจ ให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง ๆ ที่เวลาที่เราเหนื่อย เราท้อ เราไม่มีใครคุณพ่อคุณแม่คือคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอ

วันนี้…บอกรักคุณพ่อคุณแม่กันหรือยังคะ?