วันนี้ ดร.ไก่ ประสบความสำเร็จในชีวิตได้
ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่กว่าจะมีวันนี้
ต้องตั้งใจ พยายาม และไม่คิดยอมแพ้
ซึ่งทุกท่านสามารถสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรา
ดร.ไก่ ทำได้ ทุกท่านก็ทำได้ค่ะ 😘