ชีวิตเป็นของเรา….อย่ายอมให้ใครมาทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุข