อนาคตจะเป็นอย่างไร
อยู่ที่ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพยายาม
ไม่ใช่อยู่ที่ต้นทุนชีวิต

คุณไก่ เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน
มุ่งมั่น ตั้งใจ และพยายามไปให้ถึงฝันกันนะคะ