Latest

หลีกเลี่ยงคนที่มีเลขนี้ในเบอร์มือถือ

การพูดถึงใครในแง่ลบ แสดงถึงความไม่ภูมิใจในตัวเอง เพราะถ้าเราพอใจในตัวเอง เราคงไม่ดึงใครให้มาอยู่ในที่ต่ำ เพื่อให้ตัวเราดูสูงขึ้น […]

ความสุขที่แท้จริง

หากวันนี้ท่านใดเจอเรื่องทุกข์ ขอให้ลองเปลี่ยนมุมที่มองเรื่องนั้นใหม่ หลายครั้งที่เราเจอสุขในเรื่องเดิมที่เคยทุกข์ เพียงแค่เปลี่ยนมุมที่มองนะเจ้าคะ