Latest

📣โปรดระวัง!! ท่านที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลขดังต่อไปนี้

ท่านที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลขดังต่อไปนี้ควรระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การผ่าตัด และเคราะห์กรรมเอาไว้ให้มาก เพราะยากจะหนีพ้น 037 […]

เกร็ดความรู้ >>> กลุ่มตัวเลขที่ทำให้คุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจ

เกร็ดความรู้ >>> กลุ่มตัวเลขที่ทำให้คุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจ กล้าปักหมุดความคิด กล้าสร้างจุดหมายในชีวิตได้แบบชัดเจน […]

เบอร์มือถือมีพลังส่งผลกับชีวิตผู้ที่ใช้

ใช้เบอร์มือถือดี ชีวิตดีใช้เบอร์มือถือแย่ ชีวิตร่วง หากในเบอร์มือถือมีเลขหนี้สินขยันให้ตายก็ไม่หมดหนี้ แต่ถ้าเบอร์มือถือมีเลขทรัพย์ใช้ชีวิตแบบปิดประตูจน […]

ชีวิตกับสิ่งที่เราพูดออกไป

ก่อนพูดเรายังเป็นนายแต่พูดไปแล้ว…คำพูดคือนายเราเพราะฉะนั้น ก่อนจะพูดต้องคิดให้ดีก่อนพูด และง่ายที่สุดที่คำพูดจะไม่เป็นภัยกับตัวเราคือการพูดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้น

เกร็ดความรู้สำหรับผู้ที่มีเลข 00 ( เลขศูนย์สองตัวติดกัน )

ผู้ใช้เลขนี้เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง เข้าถึงได้ยาก อารมณ์แปรปรวน มีความลึกลับซับซ้อน ยากที่ผู้อื่นจะเข้าใจ […]