Latest

อุปสรรค กับ ความพยายาม

ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่า “อุปสรรค”เราก็จะไม่รู้จักคำว่า “ความพยายาม” ดร.ไก่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่มีความพยายาม […]