📱เบอร์มือถือที่ดี…สำคัญที่การร้อยเรียงตัวเลข📱

ตัวเลขเบอร์มือถือคู่มงคล หลายครั้งไม่ใช่เบอร์มือถือที่ดี เพราะการร้อยเรียงคู่มงคลผิดที่ผิดตำแหน่ง เหมือนที่ ดร.ไก่ […]

ตัวเลขมีผลส่งให้คุณสงบ มีสติ มีสมาธิ

ความจำดี เมื่อเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เข้ามาสามารถจัดวางเป็นระบบและนำออกมาใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการ การเปลี่ยนตัวเลขในเบอร์มือถือทำให้คุณฉลาด […]

787 / 878

เลขตระกูลมังกรที่ช่วยเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยให้ผู้ใช้ ให้มีอำนาจบารมี มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ มีบริวารเป็นทรัพย์ เรียกว่าใช้เลขกลุ่มนี้แล้วช่วยเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยได้ชัดเจน […]