Latest

เบอร์มือถือมีผลต่อชีวิตเรา จริงหรือ?

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า…เบอร์มือถือมีผลต่อชีวิต หรือมีผลต่อความรัก ความสำเร็จและความมั่งคั่ง สามารถเป็นไปได้จริงหรือไม่? แค่เปลี่ยนตัวเลขในเบอร์มือถือชีวิตก็เปลี่ยนผิดไปจากเดิมแบบลิบลับ […]

เรียนรู้จากความพ่ายแพ้

ถ้าวันนี้เรากำลัง “แพ้”อย่าท้อถอย อย่ายอมล้มเลิกเพราะชัยชนะรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วเรียนรู้ความพ่ายแพ้เพื่อที่จะรับชัยชนะจากสิ่งที่ตั้งใจ และทุ่มเทคุณไก่ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ

เรียนรู้จากความพ่ายแพ้

ถ้าวันนี้เรากำลัง “แพ้”อย่าท้อถอย อย่ายอมล้มเลิกเพราะชัยชนะรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วเรียนรู้ความพ่ายแพ้เพื่อที่จะรับชัยชนะจากสิ่งที่ตั้งใจ และทุ่มเทคุณไก่ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ

ลงมือทำ

ประสบการณ์บวกความมั่นใจและมีเบอร์ดีดีค่อยสนับสนุนส่งเสริมบอกเลยว่า…ความสำเร็จอยู่ใกล้เเค่เอื้อมมือ